Cut to size ( technologie řezání na rozměr )

Vývoj vodících systémů je v kooperaci s technickým institutem "Centre for Lightweight Constructions", Delft Technical University, designovým centrem a inženýrským institutem. Tímto se zdokonalil vodící systém pohyblivých �?ástí do dokonalosti. Pomocí toho jsme schopni zajistit přesnost řezu dle DIN 0.1 mm/m, i při délce vodících ty�?í 20 m.

Vývoj programovatelných kontrolních systémů má za cíl tak snadné využití strojů, jak jen to je možné a to i pro subjekty s nižší úrovní dovedností. Proto ELCON jako první vyvinul a zavedl technologii dotykových panelů touch-screen pro vertikální pily. Díky této inovaci obsluha na obrazovce vidí pouze ta tla�?ítka, která jsou v danou chvíli dostupná a jejihž akce �?eká na realizaci. Ostatní tla�?itka se objeví teprve v okamžiku, kdy se stanou relevantní. V tomto směru je možnost chyby velice malá a pokud se stane, je velice rychle lokalizována.

Uživatelskou přívětivost doplňuje zvláštní možnost propojení s PC PC-linking . Nastavení rozměrů již nemusí být prováděna obsluhou přímo u stroje, ale může být přenesena formou dat z po�?íta�?e, který je ovládán např. z kanceláře.

Pro nejefektivnější efficiënt použití deskových materiálů je možné vypo�?ítat řezy pomocí softwarových programů pro optimalizaci Optimizing software, tyto programy byly speciálně vyvinuty pro ELCON, a jsou k dispozici pro použití s modely Advance²Quadra, S nimiž jsou 7-osé stroje přímo řízeny a polohovány efficiënt .

Další oblastí produktových inovací ELCON\'s je důraz na ochranu zdraví a bezpe�?nost práce. Z tohoto důvodu, byl na po�?átku 90., let vyvinut industry\'s nejefektivnější systém zberu prachu. patentovaný Limpio systém sbírá prach hned u zdroje vzniku. Díky tomuto je pilový list zcela zakryt, �?ímž se dosuhuje nižší hodnoty emisí prachu, s minimálními požadavky na proudění vzduchu.

S cílem poskytnout optimální řešení pro manipulaci s deskovým materiálem při formátování ELCON zavedl systém Advance. Tento systém využívá sadu svorek, díky kterým lze jednu nebo více desek řezat sou�?astně ( pruhy vertikálně bezprostředně po řezech horizontálních ). Díky tomu nemusí obsluha s panely během horizontálních a verzikálních řezů manipulovat, což urychluje práci, méně zatěžuje obslu a snižuje možnost poškození materiálu.

V nejnovějším modelu ADVANCE2QUADRA, byly použity Všechny prvky nedávného vývoje, které převratně změnili práci na vertikálních pilách. Svět spatřil první automatickou vertikální pilu. Tato verze obsahuje volně programovatelný systém pro přesné formátování hrubých desek na kone�?né rozměry. Obsluha kontroluje celý cyklus polohování pily, pozciování pamelu po obou osách , v�?etně odřezávání spodní strany, to vše stiskem jednoho tla�?ítka. ADVANCE2QUADRA je v celosvětovém měřítku vedoucí zařízení v těchto technologiích: obrábění a polohování obrobku v 7 osách: Polohování pilového kotou�?e pro vertikální řezy (Y-osa) Polohování pilového kotou�?e pro horizontální řezy (X-osa) Řízení pilového kotou�?e pro hloubku řezu (Z-osa) Pilová řídící jednotka pro otá�?ení do horizontální nebo vertikální polohy a nazpět Pilový řídící paprsek pro polohování a zajištění fixních odměřených bodů Polohování panelu pro horizontální řezy (pohybující se ve svislém směru) Polohování panelu pro vertikální řezy (pohyb ve vodorovném směru) V případě potřeby může být přidána další dodate�?ná osa: Řízení pilového kotou�?e pro dvojité řezy

ELCON vždycky úspěšně splí požadavky na speciální stroje pro různá odvětví průmyslu, jako například stroje větší rozměrů (pro řezy o délce nad 20 metrů) a tlpouště deskového materiálu (nad 150 mm), jak ve vertikálních tak i horozontálních verzích. Větší průmysl vysoce cení schopnosti firmy ELCON reagovat přesně a na míru jejich potřebam na řezání široké škály materiálu, Alu-bond, Corian, Trespa, Thermoclear, gypsum, post-forming, acrylic, polycarbonate and many others. Click on this link for more information.